Hiphop Dance Remix

Computer/Internet => บทความทั่ว ๆ ไป => ข้อความที่เริ่มโดย: cakez ที่ สิงหาคม 06, 2009, 09:51:13 AMหัวข้อ: อาการไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009
เริ่มหัวข้อโดย: cakez ที่ สิงหาคม 06, 2009, 09:51:13 AM
อาการไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009

กลุ่มเสี่ยงและอาการ

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  มีการติดต่อเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่ในคนทั่วไป และเชื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   ตามปกติคนจะไม่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก  ยกเว้นผู้ที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับหมู ก็อาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก มาได้  แต่มักไม่ค่อยพบกรณีนี้ ทั้งยังไม่ค่อยพบกรณีไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก ระบาดจากคนสู่คนอีกด้วย แต่กรณีโรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโกอยู่ขณะนี้ เป็นที่ชัดเจนว่า มีการติดต่อจากคนสู่คน เพราะผู้ป่วยบางรายไม่เคยมีประวัติสัมผัสหมูแต่อย่างใด พบว่าการสัมผัสใกล้ชิดกับหมูที่เป็นโรค เช่น คนงานในฟาร์มหมู เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู คนฆ่าหมูหรือชำแหละเนื้อหมู คนขายเนื้อหมู รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหมู ผู้บริโภคเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุก และงานแฟร์ที่เด็กๆไปสัมผัสหมู ทำให้คนติดไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก ได้เคยมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก

อาการของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

อาการของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในคนก็จะคล้ายกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ทั่วไปคือ เมื่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนจะปรากฎอาการที่คล้ายกับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ธรรมดา แต่มีอาการรุนแรงกว่า และรวดเร็วกว่า นั่นคือ มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ปอดบวม คลื่นไส้ อาเจียน จากนั้นเชื้อจะแพร่เข้าสู่กระแสโลหิต จึงทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะมีการทรงตัวผิดปกติ เดินเอนไปเอนมาเหมือนคนเมาสุรา นอกจากนี้อาจสูญเสียการได้ยินจนถึงขั้นหูหนวกได้ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
        ทั้งนี้เชื้อโรคจะสามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่นด้วยการไอ หรือจามรดกันในระยะใกล้ชิด และสามารถติดต่อได้จากมือ หรือสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและตา เช่น การแคะจมูก การขยี้ตา แต่ไม่ติดต่อจากการรับประทานเนื้อหมู
        ขณะที่นักวิชาการขององค์การอนามัยโลก ระบุไว้ว่า ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก  มีอัตราการแพร่ระบาดมากกว่าโรคซาร์ส และไข้หวัดนก แต่อัตราการเสียชีวิตมีน้อยกว่า คืออยู่ที่ร้อยละ 5-7 ขณะที่โรคไข้หวัดนกมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 60